Zapytaj nas jak zainwestować

Jeśli chcesz być informowany o emisjach obligacji korporacyjnych lub jesteś zainteresowany tą tematyką, skontaktuj się z nami przy użyciu poniższego formularza. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

Skontaktuj się z nami

+48 537 662 386

Piszemy o rynku obligacji korporacyjnych

Aktualności dotyczące rynku obligacji przedsiębiorstw

Zainteresowanie długiem korporacyjnym rośnie

Uczestnicy rynku kapitałowego od pewnego czasu są świadkami zmian zachodzących w obszarze alokacji aktywów. W obliczu stale pogarszającej się oferty oprocentowania depozytów…

W przypadku emitentów obligacji najważniejsza jest płynność

Działalność emitentów obligacji podlega tym samym regułom, jakie obowiązują wszystkie firmy, ale priorytety zmieniają się wyraźnie. Zmniejsza się znaczenie zysku, na rzecz…

Dominacja obligacji o krótkim terminie wykupu

Na polskim rynku obligacji korporacyjnych dominują emisje o krótkich terminach wykupu. Utrzymuje się przy tym zależność między wielkością spółki a długością okresu…

Prawidłowości na rynku obligacji korporacyjnych

Indeksy giełdowe i tendencje notowań obligacji korporacyjnych są na świecie śledzone z niemal jednakową uwagą. Polski rynek papierów dłużnych nie jest jeszcze…

Zobacz więcej informacji