Zapytaj nas jak zainwestować

Jeśli chcesz być informowany o emisjach obligacji korporacyjnych lub jesteś zainteresowany tą tematyką, skontaktuj się z nami przy użyciu poniższego formularza. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

Skontaktuj się z nami

+48 537 662 386

Piszemy o rynku obligacji korporacyjnych

Aktualności dotyczące rynku obligacji przedsiębiorstw

Decyzja Fed spowodowała spadek rentowności obligacji

Analizy i obserwacje pierwszych reakcji rynków finansowych na decyzję Fed o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie skupiają się na sytuacji na…

Ograniczone możliwości polskich obligacji skarbowych

Już od wielu miesięcy potencjał polskich obligacji pozostaje ograniczony, podobnie jak całej tej klasy aktywów globalnie. Trend ten nie jest jeszcze zbyt…

Sposoby zabezpieczania obligacji korporacyjnych

Jednym z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania obligacji nadal jest hipoteka, ale coraz częściej są to poręczenia i gwarancje. Ustanowienia zabezpieczenia realizacji zobowiązań przez…

Obligacje BEST skierowane do inwestorów instytucjonalnych

BEST kieruje drugą publiczną emisję obligacji do inwestorów instytucjonalnych, są to 5-letnie papiery serii L1 o oprocentowaniu zmiennym równym stawce WIBOR 3M…

Zobacz więcej informacji